Association Ny Aina

Association Ny Aina

NY AINA: LA VIE en malgache

Le développement économique et social de Madagascar, singulièrement bloqué depuis des décennies, nécessite une amélioration considérable de la scolarisation des jeunes.

Seule l’école publique permettra d’instruire l’ensemble des jeunes malgaches dans le respect de leurs traditions et de leurs aspirations.
NY AINA s’est fixé comme objectif d’aider l’école publique à sortir de sa misère actuelle en soutenant les elèves de ces écoles publiques et en favorisant la scolarisation des jeunes actuellement oubliés par l’école.

Alors que les trois quart des jeunes malgaches souffrent de déficit alimentaire, en fournissant des aliments aux cantines gérées par les associations de parents d’élèves de l’enseignement public, nous œuvrons dans ce sens pour l’avenir de Madagascar.
NY AINA achète des aliments produits à Madagascar; elle agît ainsi à la fois pour ceux qui ont besoin de produire et d’écouler leur production et pour les élèves qui ont besoin d’une meilleure alimentation.

FANDRAISANA

Ny fampandrosoana , ny tahiry sy ny fiaraha-monina eto Madagasikara tsy afaka nandroso nandritran’ny taona maro lasa, tena mila fihezana sy fanolokoloina lehibe ny fianaran’ny tanora.

Ny sekoly mpirenena mitambatra no ampandroso miaraka ny ho avin’ny tanora malagasy eo amin’ny fifanajana sy ny lovan-tsofina sy ireo fanirina fatratra.

Ny tanjona tratrarin’i NY AINA,hanampy ny sekoly mpirenena hialana amin’ny fahantrana iainany amin’izao fotoana izao, hanoana ireo mpianatra amin’ny sekoly mpirenena hanatsarana ny fampianarana sy ny ho avin’ny mpianatra izay hadino hatramin’izay.

Ny telo ampahefan’ny tanora malagasy tsy ampy sakafo.Ny fikambanan’ny Ray amam-dReny ny mpianatra ao amin’ny sekoly mpirenena Sabotsikely- Faliarivo no mandray ny vatsy sakafo fanomezana avy amin’i NY AINA. Ny fikambanan’ny Ray aman-dReny ny mpianatra no miandraikitra, mahandro ary mizara ny sakafo ho an’ny mpianatra. Manorina fiaraha-miasa izahay hitsinjovana ny ho avin’ny Madagasikara.

Mba hanasoavana sy hitsinjovana ny mpamboly malagasy mamokatra, sy hahafany mivarotra ny vokatra ary hahazoanay antoka ny sakafo hohanin’ny mpianatra, dia eto Madagasikara daholo no hividianan’ny fikambanan’i NY AINA ny entana ho an’i sekoly mpirenena Sabotsikely-Faliarivo.

Articles les plus récents


Articles les plus récents


NY TOE-KARENA

vendredi 19 février 2010
Efa nisy hatramin’ny andro fahagola ny taozavatra : ny rafitra , ny tefy, ny tenona, ny trano, ary ny fandoarana vato sy metaly avy any an-kibon’ny tany… Nisy ihany koa ireo nafarana avy any ivelany toin’ny fiara, ny fanaovana taratasy, ny masinina maro isan-karazany… Ny fitaterana eto (...)

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 46199

Suivre la vie du site mg    ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License